Matematika


10.1.2022

Osa úhlu

- připravte si rýsovací potřeby, barevný papír (asi čtvrtinu listu A 4), nůžky a lepidlo

- PS str. 14 / 4

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11.1.2022

- vypracujte pracovní list - Vyznačení úhlů a Označení úhlů (listy si vytiskněte, nebo aspoň podobně přerýsujte do sešitu), kontrolu provedeme společně při výuce

Velikost úhlu

- uč. str. 34/ A

Pravý úhel

- uč. str. 35 / B