Přírodopis


Pondělí, 10.1. 2022

1) Opakování: a) Buňka, školní sešit, uč. str. 20 - 23, PS str. 14 a 15

                            + Procvičuj více na www.skolasnadhledem.cz, kód 480 014 a 480 015

                        b) Jedno a mnohobuněčné organismy, školní sešit uč. str. 24 a 25, PS str. 16 

                            + Procvičuj více na www.skolasnadhledem.cz, kód 480 016

2) Písemný úkol: PS str. 17/Život na Zemi, buňka - opakování

 

________________________________________________________________________________________________________________________

Středa, 3. 11. 2021

1) Dnešní hodina byla věnovaná zhodnocení výukového programu, kterého se třída zúčastnila v úterý dopoledne ve Středisku ekologické výchovy SEVER v HK.

2) V druhé polovině hodiny šla třída na oběd.

Dú: Opakovat: a) Projevy života, uč. str. 12 + PS str. 9

                         b) Podmínky života, uč, str. 14 + školní sešit (Dýchání a Fotosyntéza)

 

Pondělí, 1. 11. 2021

1) Vypracovat v pracovním sešitu str. 9 Projevy života

2) Opakovat: a) Projevy života, uč. str. 12 + PS str. 9

                       b) Podmínky života, uč, str. 14 + školní sešit (Dýchání a Fotosyntéza)